Home | Info | Nieuwsbrief | Preken | Agenda | Links | Contact | Gastenboek
Index | Terug | Verder
Preken:

Overzicht van enkele bijbelstudies/preken/seminars/getuigenissen die in de jeugddienst zijn gehouden.
Niet alle preken staan hier, echter zijn wel alle preken vanaf 8 maart 2003 opgenomen, en op CD leverbaar.


Datum Spreker Onderwerp
31 mei 2003 Tjarko Evenboer Wees echt
Waar ik het vanavond over wil hebben is ECHTHEID OF RELIGIOSITEIT. Zijn we echt voor God of zijn we onecht? Doen we dingen voor Hem of om de vroomheid? Ik wil graag beginnen met een verhaaltje...
Download de preek in MS-Word formaat
19 april 2003 Tjarko Evenboer Het kruis: de volledige verlossing
Het is pasen. Met pasen herdenken we de dood en opstanding van de Here Jezus. Ook ik wil graag opnieuw stilstaan bij de dood en opstanding van Jezus. In veel katholieke kerken (ook de Emmanuelkerk) wordt de kruisgang van Jezus afgebeeld door schilderijtjes of tekeningen aan de muur. Door die afbeeldingen wordt je er bij stilgezet hoeveel Jezus heeft moeten lijden...
Download de preek in MS-Word formaat
22 maart 2003 Diversen Getuigenissendienst.
In deze dienst hadden we in plaats van een preek de gelegenheid gegeven aan jullie, om je eigen verhaal te vertellen, om te getuigen wat je van God hebt meegemaakt in je eigen leven...
Luister naar de audio-fragmenten
8 maart 2003 Daniël Hoogteyling Gods hart voor de armen, wezen en weduwen.
God is een vader voor de wezen. Hij zorgt voor de ellendige, de verdrukten en de armen. Dat is Gods karakter. Dat is hoe Hij is. Hij hoort elke hulp roep. Hij is dichtbij de gebrokenen van hart.
Lees verder
23 februari 2003 Tjarko Evenboer Bijbels en effectief bidden
Wat is gebed en wat is Gods principe in gebed? Het is een principe van God om ons te geven wat wij bidden, want hij is onze Vader. Hij is ge´nteresseerd in ons. Dit is een principe dat bovenaan staat...
Lees verder
25 januari 2003 Ramon Plakke Aanbidding
Aanbidding is wat we doen tijdens bijvoorbeeld de zondagochtend dienst in de gemeente voor de preek. Maar ik wil het vandaag niet in eerste instantie hebben over de gezamenlijke aanbidding. Ik wil het voornamelijk hebben over aanbidding in het dagelijks leven van iedere gelovige. De relatie tussen jou en God is de basis...
Lees verder
2 november 2002 Auke Veenemans Verzoening door verootmoediging.
Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees
Wij zijn een nieuwe schepping
Dit alles uit God, die zich door Christus met ons verzoend heeft.
En die ons de bediening der verzoening gegeven heeft......
Lees verder
19 oktober 2002 Olaf ten Napel Vertrouw op de Here met uw ganse hart
Soms gebeuren er dingen in ons leven die ons het gevoel kunnen geven dat God ons verlaten heeft.
God brengt ons ergens en opeens voelt het alsof Hij er niet meer bij is.
Kunnen wij erop vertrouwen dat God zich aan zijn beloften houdt?
Dat Hij ons nooit zal verlaten en ons door alle seizoenen van ons leven heen zal trekken...
Lees verder
5 oktober 2002 Kees Goedhart Durf een beslissing te nemen.
We hebben het er allemaal mee te maken... We zullen altijd allemaal beslissingen moeten nemen. Ook als je geen beslissing neemt, dan heb je eigenlijk de beslissing genomen geen beslissing te nemen...
Lees verder
1 juni 2002 Tjarko Evenboer Heiliging.
Ik was gisteren aan het bidden voor deze preek en ik vroeg God of Hij iets wilde toevoegen aan wat ik voorbereid had, of Hij iets speciaals had om tijdens mijn preek te vertellen. Hij liet mij toen in mijn gedachten het volgende zien: Ik zag Jezus, en Hij zei tegen mij: "Kom, we gaan dit pad in." We liepen het pad in, en aan de linkerkant van het pad, helemaal aan het begin, stond een put...
Lees verder
4 mei 2002 Jaroah Haumahu Kom in beweging.
Toen God in den beginne sprak, kwam er leven en kwam er beweging. "Er zij licht" en er was licht, "er zij planten en bomen" en daarna "laten we mensen maken naar ons beeld". Toen de mens was gemaakt door het Woord van God, blies God Zijn levensadem in hen (Zijn Geest) en toen dat gebeurd was kwam er beweging...
Lees verder
20 april 2002 Olaf ten Napel De bestemming van een christen.
De mens van deze eeuw lijkt helemaal van God gescheiden te zijn. Hij is nog wel in staat indrukwekkende prestaties te leveren op het gebied van techiek (computers, etc), op andere gebieden faalt hij echter voortdurend. Hij is niet meer in staat vrede te brengen, de leegheid die vele mensen voelen weg te nemen of de anderen lief te hebben als zichzelf. De bijbel zegt dat de mens niet altijd zo geweest is en niet altijd zo hoeft te blijven...
Lees verder
26 januari 2002 Patrick van Alen Vrede, Lankmoedigheid en Geduld
De mensen zijn niet in staat vrede te scheppen op deze wereld, laat staan die te handhaven. Hoeveel burenruzies zijn er niet? In welk land op deze aarde heerst er eigenlijk vrede? Oorlogen, twist, veten, moord, scheldwoorden en echtscheidingen vormen de dagelijkse thema's in de kranten en op het TV-nieuws. En anders hebben we het er zelf wel over. En toch door drie eenvoudige woorden te kennen en toe te passen in ons leven zou dit alles kunnen opgelost worden...
Lees verder
12 januari 2002 Patricia van Alen Oordelen
Veel mensen hebben vele meningen, iedereen meent ze ook tegen anderen te moeten verspreiden. RODDEL DUS! "Door over anderen te oordelen, veroordeelt u zichzelf." (Romeinen 2:1). Het kan misschien onschuldig lijken om je onvrede over je broeder of zuster te delen, maar in weze vervloek en veroordeel je een schepping van God...
Lees verder
15 december 2001 Tjarko Evenboer Gods woord serieus nemen
Het Woord van God wordt te vaak niet serieus genomen. Als we het niet begrijpen, of het niet in ons leven terug zien, stoppen we het weg of redeneren het weg. Maar we moeten, als we echt God willen volgen, als eerste Zijn woord 100% geloven...
Lees verder

© 2002-2003 Jeugddienst Zutphen.   Laatste update: Donderdag, 3 juli 2003, 14:31