Home | Info | Nieuwsbrief | Preken | Agenda | Links | Contact | Gastenboek
Index | Archief

Welkom op de site van de EGZ Jeugddienst Zutphen!


Alles heeft zijn tijd...

Voor alles wat er gebeurt is een uur
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

De Jeugddienst Zutphen is niet meer, althans niet in de oude vorm. Tegenwoordig bestaan we uit 2 jeugdkringen, hetgeen inhoudt dat we een keer per 2 weken op zaterdagavond bij elkaar komen.
Zoals je wellicht gemerkt hebt valt het up-to-date houden van een site ook niet altijd mee, dus voor de meest actuele informatie kun je het beste naar het Theekransje gaan, een gezellig forum, waar het grootste deel van de jeugd regelmatig te vinden is, of check de site van Glow!

NIEUW: Preek op mp3!

Tegenwoordig zijn de CD's van de jeugddienstpreken hier als mp3-bestand beschikbaar.
De volgende preken zijn hier te downloaden:

Datum Duur Grootte Titel
8 maart 2003 52:13 12 MB Daniel Hoogteijling: Gods hart voor de armen, wezen en weduwen
22 maart 2003     Getuigenissen: 7 getuigenissen van jeugddienstbezoekers
  10:49 2.5 MB 1 Jolien
  6:28 1.5 MB 2 Galina
  4:22 1 MB 3 Marloes
  8:46 2.1 MB 4 Margriet
  3:52 910 kB 5 Taco
  7:34 1.8 MB 6 Marlon
  2:43 640 kB 7 Ezra
5 april 2003 70:32 17 MB Gerard de Groot: Wordt wakker en breek door in gebed
19 april 2003 29:12 6.7 MB Tjarko Evenboer: Het kruis, de volledige verlossing
3 mei 2003 37:10 8.6 MB Auke Veenemans: Wie ben je in Christus
17 mei 2003 39:02 9 MB Olaf ten Napel: Volharden in je geloof
31 mei 2003 29:32 6.8 MB Tjarko Evenboer: Wees echt


Evangelisatie actie geslaagd

De evangelisatie actie met Herman Boon is een succes gebleken. De zaal was al een week van te voren uitverkocht. Herman deed zijn nieuwe programma "We gaan niet moeilijk doen hč!!!", waarin hij een Ajax-supporter speelt die door zijn vrouw het huis uitgezet is en nu dus woont in zijn tuin. Dat buitenleven bevalt hem wel. Daardoor leert hij zijn buurman beter kennen en de buurman trouwens hem ook... Eén van zijn grote hobby's is lekker keten met de politie en hij vindt dat iedereen recht heb op Zijn mening.


OPROEP: Borg staan evangelisatieactie Herman Boon!

Actie
Van 23 t/m 25 januari 2004 organiseren wij als jeugd van de Evangelische Gemeente Zutphen (EGZ) in samenwerking met het Front(evangelisatie)team van de EGZ een spetterende evangelisatieactie met medewerking van cabaretier Herman Boon!

Herman Boon
Herman Boon is een bekende cabaretier, die zijn talenten gebruikt om mensen te bereiken met het evangelie. Zijn doel met deze actie is dan ook om de onbekeerden in Zutphen e.o. te bereiken!

Invulling weekend
Tijdens het weekend zullen seminars gegeven worden door Herman Boon over evangelisatie: wat is evangelisatie, hoe kun je daar praktisch vorm aan geven, etc… Zaterdagavond zal Herman Boon een cabaretvoorstelling geven in Theater& Congrescentrum de Hanzehof in Zutphen. We sluiten het weekend af met een jeugddienst op zondagmorgen in de EGZ, waar Herman Boon zal spreken.

We hebben u nodig!!!
Deze actie gaat in totaal ongeveer 3500 euro kosten. Middels kaartverkoop hopen we 2000 euro binnen te krijgen, we gaan hierbij uit van 400 kaarten, die per stuk 5 euro zullen kosten. De overige 1500 euro hopen we door middel van giften bij elkaar te krijgen. Om financieel geen risico te lopen, willen wij 100 mensen vragen om voor 35 euro borg te staan voor deze actie. Dit zou betekenen dat, mochten wij achteraf de kosten niet volledig kunnen dekken met de kaartverkoop en de giften, het tekort kan worden aangevuld met een gedeelte van de borg.

Een rekenvoorbeeld: stel, we komen aan het eind van de actie 1000 euro tekort. Die 1000 euro wordt dan verdeeld over de 100 mensen die borg staan. Dit betekent dat ieder persoon die borg staat, gevraagd wordt 1000/100 = 10 euro bij te dragen om de kosten totaal te kunnen dekken.

Opgave
Wilt u borg staan voor deze grote actie, dan kunt u zich opgeven via een van de inschrijflijsten of telefonisch bij ondergetekenden.

We hopen op uw steun!

Met vriendelijke groet, het organisatieteam.

Olaf en Lydia ten Napel, tel. 0575-523527, e-mail: en
Ina Veenemans, tel. 0575-529739, e-mail:
Ingrid Chotkan, tel. 06-19228098, e-mail:
Sary Hansma, tel. 0575-530422, e-mail:


Keniaanse spreker in de jeugddienst

A.s. zaterdag (13 december 2003) komt Maxwell Aruwa spreken in de jeugddienst. Maxwell komt uit Kenia en zijn visie is om jonge mensen te bereiken, trainen en toe te rusten met principes van God's woord. In de toekomst gaat hij studeren aan het Zion Bible Institute in de VS.

Jeugddienst Zutphen wordt Jeugddienst EGZ

De afgelopen maand hebben een aantal belangrijke veranderingen plaatsgevonden binnen de Jeugddienst. We hebben besloten om het jeugddienstwerk terug te geven aan de Evangelische Gemeente in Zutphen. Waarom en hoe dit gebeurd is, willen wij, enigszins beknopt, in dit stuk vertellen.

Ongeveer een maand geleden hebben we als jeugdleidersteam een vergadering gehad. Tijdens die vergadering hebben we opnieuw onze visie voor het seizoen 2003/2004 onder de loep genomen om mogelijke hiaten op te sporen en zo de visie te verbeteren.

Een vraag waar we mee bezig zijn geweest, is: “Worden we als jeugddienst niet teveel een gemeente?” Na een lange discussie zijn we tot een duidelijke en verrassende conclusie gekomen: “Ja, we worden teveel een gemeente”.

In onze visie hebben wij altijd beweerd gemeentegericht te zijn. Dit betekent dat je als jeugddienst de gemeentes/kerken wilt dienen en dat je er wilt zijn als aanvulling op hen. Als jeugddienst hebben we echter tweemaal per maand een dienst, verzorgen we bijbelstudies, houden we evangelisatieacties, hebben we een echtpaar aangetrokken voor pastorale zorg en zijn we dit jaar ook gestart met het plannen van leiderschapstrainingen en bidstonden. We hebben ontdekt dat door ons hele programma de jeugddienst niet meer aanvullend bezig was, maar plaatsvervangend!! De vele activiteiten hebben gemaakt dat de jeugddienst voor sommige jeugdleden al is gaan functioneren als gemeente. “De jeugddienst is een beetje mijn kerk” en “Kan de jeugddienst geen kerk worden?”, zijn een paar van de opmerkingen die we het afgelopen jaar gehoord hebben. Voor veel jeugd heeft de jeugddienst voorzien in zoveel voeding, dat een gemeente voor hen niet meer nodig was! Conclusie: “We zijn teveel een gemeente geworden”.

Een punt, dat nog veel belangrijker is, is dat we opnieuw zijn gaan nadenken over het fundament van de jeugddienst. We hebben als jeugddienst een woelige startperiode meegemaakt. We zullen daar nu niet helemaal over uitwijden, maar ons richten op een belangrijke keuze die destijds is gemaakt. We hebben destijds als jeugddienst besloten om ons niet te stellen onder het gezag van onze oudsten, maar om als onafhankelijke jeugdgroep te gaan functioneren naast de gemeente. Als huidig leidersteam zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit, ondanks de omstandigheden van toen, een keuze is geweest die niet bijbels is.

In de beginperiode bestonden het hele leiderschapsteam en ook bijna alle bezoekers van de jeugddienst uit EGZ-jeugd. Door onafhankelijk te worden, zijn we onder de hoede van de oudsten, die God over ons heeft aangesteld, weggegaan. Dit had nooit mogen gebeuren. Het is een bijbels principe dat God leiders over mensen aanstelt, die verantwoordelijk zijn voor hen. EGZ-jeugd hoort dus onder het gezag en de leiding van EGZ-oudsten. Dat zijn de leiders die God over hen heeft aangesteld. Het  leiderschap van de oudsten niet aanvaarden is een vorm van rebellie en rebellie is zonde!

Met deze conclusie zijn we aan de slag gegaan. We hebben niet alleen als kernteam de gemeente en de oudsten om vergeving gevraagd, we hebben ook het gezag aan de oudsten teruggegeven. Dit betekent dat Jeugddienst Zutphen niet meer bestaat, maar dat vanaf nu “Jeugddienst EGZ” een feit is. Hoe het jeugdwerk precies zal worden vormgegeven is nog niet duidelijk, daar wordt druk over gebrainstormd en nagedacht. Wat we in ieder geval wel met de oudsten van de EGZ hebben vastgesteld, is dat deze verandering niet ten koste mag gaan van de jeugd. Tot en met december 2003 zullen we doorgaan met ons huidige concept van 1 dienst per 2 weken. Vanaf januari 2004 zullen we ons concept waarschijnlijk een beetje aanpassen, zodat het jeugdwerk beter aansluit op de algehele visie van de EGZ. We geloven dat wat er ook zal veranderen, het alleen maar beter zal worden, want we zullen met elkaar de weg van God gaan.

Om per direct al iets te kunnen doen aan integratie tussen jeugd en EGZ zullen we vanaf nu de IHID (ieder heeft iets diensten) gaan bezoeken. Ook zullen we jeugd aansporen om trouw de zondagochtenddiensten te bezoeken.

Wat nu voor de mensen van de jeugd die niet bij de EGZ horen? Hierover hebben we nagedacht met de oudsten van de EGZ. We zijn het er unaniem over eens dat alle jeugdleden, dus ook diegenen die niet naar de EGZ gaan, welkom blijven, net als voorheen. De jeugddienst is door de jaren heen een plek geworden waar veel jeugd zich thuis is gaan voelen, dat heeft zich niet beperkt tot de EGZ-jeugd en we hopen dat dat zo blijft. Iedereen is welkom om deel te blijven/worden van de jeugdgroep.

We hopen dat we jullie voorlopig genoeg informatie hebben gegeven over de veranderingen die in werking zijn gezet. Heb je toch nog dringende vragen (of minder dringende), bel of mail ons dan gerust.

Olaf en Lydia: tel. 0575-523527 en .
Auke: 0575-529739"Komt, laat ons jubelen voor de HERE, juichen ter ere van de rots onzes heils.
Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen, ter ere van Hem
juichen bij snarenspel." (Psalm 95:2)

© 2002-2005 Jeugddienst Zutphen.   Laatste update: Maandag, 16 maart 2005, 21:06