Home | Info | Nieuwsbrief | Preken | Agenda | Links | Contact | Gastenboek
Index | Terug | Verder
Preek: Kom in beweging
door Jaroah Haumahu, 4 mei 2002

Toen God in den beginne sprak, kwam er leven en kwam er beweging.

"Er zij licht" en er was licht, "er zij planten en bomen" en daarna "laten we mensen maken naar ons beeld". Toen de mens was gemaakt door het Woord van God, blies God Zijn levensadem in hen (Zijn Geest) en toen dat gebeurd was kwam er beweging (Genesis 1).

Als het Woord van God gesproken wordt komt er leven en beweging. (Haggaï 1:12-14)

Het Woord van God wekt je geest op die in je leeft en doordat jouw geest opgewekt wordt ga jij in beweging komen door het horen van het Woord van God.
Het Woord van God zal vanavond gesproken worden en we zullen opgewekt worden en in beweging komen voor en samen met Jezus en de Heilige Geest die in ons woont.

In Jesaja 6 lezen we daar dat de profeet Jesaja meegenomen wordt naar de heilige Aanwezigheid van God, de Koning der koningen en de Heer der heerscharen.
In Gods Aanwezigheid kwam Jesaja erachter wat zijn taak was hier op aarde van God.
Jesaja kwam erachter dat hij zondig was, onheilig was, terwijl hij opgroeide met de dingen van God. Jesaja wist over God en van God, maar Hem kennen vanuit relatie, dat kende hij niet. Maar door één aanraking van God was zijn leven veranderd.
Vanaf dat moment wist Jesaja waarvoor hij leefde.
Door een aanraking van God en het Woord van God te horen kwam Jesaja in beweging en begon Jesaja's leven een totaal andere koers te krijgen. Jesaja verbreidde en gaf het Woord van God door aan zijn volk, het Woord van God bracht troost en hoop en kracht zodat zij die het hoorden weer verder konden gaan en weer met volle moed ertegen aan konden gaan. Doordat Jesaja antwoordde aan de roep van God kregen mensen in die tijd hoop voor de toekomst, want Jesaja sprak heel vaak over de komende Messias, Jezus Christus.

- Jesaja was in Gods aanwezigheid
- Jesaja hoorde de roep van God en zag zijn taak
- Jesaja bood zich aan en zeide: Hier ben ik
- Jesaja zeide daarna: Zend mij

God houdt van jou en Hij heeft een plan met je leven, Hij weet van je komaf Hij weet wat er morgen gaat gebeuren en Hij wil je gebruiken voor Zijn grote plan die Hij heeft voor deze wereld. (Hand. 17:26-28)
Je komt erachter als je in Zijn Aanwezigheid bent en tijd door te brengen in Zijn Aanwezigheid. In Hem leven wij, bewegen wij ons, en ademen wij, helemaal vanavond, waar 2 of 3 vergaderd zijn in Jezus' naam daar zal Hij in ons midden zijn.
God roept jou eerst om in Zijn Aanwezigheid te komen, om bewust te zijn van Zijn Aanwezigheid in jou, en om je heen, en om tijd apart te zetten om te verblijven in Zijn Aanwezigheid. In Zijn Aanwezigheid kom je dezelfde dingen tegen die Jesaja ook tegenkwam, je hoort de roep van God en Zijn Woord en dan kan jij antwoorden.
Jesaja kreeg een opdracht toen hij bij God was, Jezus liet ons achter met een paar opdrachten en dat waren: predik het Evangelie van het Koninkrijk, genees de zieken, drijf demonen uit. Het is geen gemakkelijke opdracht maar Jezus vertrouwt ons dat we het wel kunnen, samen met Hem.
Hij liet ons niet als wezen achter en als jij net als Jesaja zegt: hier ben ik, zend mij, dan zal God zelf met je meegaan en Hij zal je vervullen met Zijn Heilige Geest.
God wil dat we in beweging gaan komen voor Hem en dan zullen er dingen gaan gebeuren.
Toen Maria Jezus had ontmoet na Zijn opstanding kwam Maria in beweging en ging ze naar de discipelen toe om het hen te vertellen. Toen de discipelen de Heilige Geest hadden ontvangen kwamen ze in beweging en doordat zij in beweging kwamen werd de hele wereld geschud. Ze bleven niet alleen in hun binnenkamer om te bidden, nee, ze gingen naar de maatschappij waarin ze leefden en brachten daar de Boodschap van Jezus en genazen de zieken daar en nog veel meer. Zij hoorden het Woord en de opdracht van Jezus en ze kwamen daardoor in beweging, en zetten zo ook anderen in beweging.
De boodschap was: kom in beweging en dan zal je zien dat wonderen en tekenen je zullen volgen en dat het evangelie een kracht Gods is tot behoud van een ieder, eerst de jood en dan de griek.

Gods Zegen,

Jaroah.

© 2002 Jeugddienst Zutphen.   Laatste update: Zondag, 2 juni 2002, 15:41