Home | Info | Nieuwsbrief | Preken | Agenda | Links | Contact | Gastenboek
Index | Terug | Verder
Preek: Verzoening door verootmoediging.
door Auke Veenemans, 2 november 2002

2 Kor. 5: 16 t/m 19

Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees
Wij zijn een nieuwe schepping
Dit alles uit God, die zich door Christus met ons verzoend heeft.
En die ons de bediening der verzoening gegeven heeft......

Wanneer/waarom verzoening. Als er iets stuk is/als er een breuk is.
Veel voorkomend "breuken":


-Een breuk in onze relatie met God komt door zonde. Zonde brengt dood voort. Een breuk met God voelt ontzettend rot. Als je je soms rot voelt kan dat komen omdat je Gods aanwezigheid in je leven mist.....
-Een breuk tussen ons als individuen en andere individuen door meningsverschillen die uitlopen in ruzie. Een breuk tussen groepen mensen bv. Kerkscheuringen. Onenigheid tussen mensen brengt verdeeldheid voort. Rottige sfeer. Als jij onenigheid hebt met iemand gaat het aan jezelf vreten, je gaat er zelf slechter van functioneren. Een groep bv. De kerk/gemeente zal ook slechter gaan functioneren. Hoe zal de gemeente leven voortbrengen als er onderling ruzie is?

Oplossing verzoening door verootmoediging.

Verzoening = hebreeuws kophar = OT zoenen (zoengeld, zoenmiddel), bedekken, bestrijken, afwissen, uitdelgen.
In OT werd schuld bedekt door het bloed van het offerdier dat ipv de zondige mens geofferd werd.

OT Verzoening ook door liefde, trouw en wijsheid! Spreuken 16:6&14

Breuk tussen God en mens hersteld door Jezus Christus!!


Jezus kwam naar deze aarde, legde Zijn majesteit en werd een mens zoals wij. Hij verootmoedigde Zich!!=Hij vernederde Zichzelf!! Toen wij nog zondaren waren stierf Christus voor ons (Rom 5:8), hij gaf Zijn leven als een losprijs=zoengeld!!
Voor iedereen hier is Hij gestorven. God heeft voor al jou overtredingen toen je nog zondaar was de prijs door Jezus al betaald!! Je kunt Gods aanbod van verzoening aanvaarden door zelf je te verootmoedigen en te zeggen: Heer vergeef mij ik heb u nodig!!

Het offer van Jezus Christus betekent echter meer dan alleen het afbetalen van onze schuld!! Hij heeft ook de macht van de zonde gebroken en ons van die macht verlost. Vergeving maar nog meer ook verlossing!! Wij zijn met Hem gekruisigd en met Hem weer opgestaan (Rom 6) Wij zijn een nieuwe schepping!!

Gevolg van "ons als nieuwe schepping"

Zijn verzoening is daardoor een herstel van de oorspronkelijke betrekkingen tussen de mens en God, maar ook tussen mensen onderling!!!
In NT verzoening = grieks katalage = verzoening in een ruimere, sociale zin!
Wij hebben een nieuwe levenswandel (Efez 4:20t/m25). Gij geheel anders, spreek waarheid met je naaste!!

Hoe gaan wij met anderen om? Breuk tussen (groepen) mensen hersteld door nieuwe levenswandel: verootmoedigen & liefde, wijsheid en trouw.

Jezus verootmoedigde zich voor ons toen wij nog zondaren waren, afschuwelijk in Gods ogen. Verootmoedigen, vernederen wij ons, brengen van het offer van de kleinste zijn naar onze naasten, hen die wij misschien wel zien als de grootste zondaren? Stellen wij ons wijs(=nederig), trouw en vol liefde op?

De goeie volgorde van 2 kor. 5 16t/m19 in de praktijk...

1.God heeft zich met ons door Christus verzoend Daardoor zijn wij een nieuwe schepping, en kennen wij dus niemand meer naar het vlees. Als deze stap ontbreekt is verzoening met anderen eigenlijk onmogelijk. Eerste gebod is: (1)Heb God lief boven en alles en (2)je naaste als jezelf!

2.En wij als nieuwe mensen hebben daarom de bediening der verzoening gekregen.


Indien nodig

1.God biedt verzoening aan door Christus aan, als jij die nodig hebt mag je jezelf vernederen/je zonden belijden/ en die verzoening aanvaarden.

2.God heeft je de bediening der verzoening gegeven!! Als er iets mis is tussen jou en anderen maak het dan goed!!Verootmoedig jezelf, wees de nederigste, kortom wandel in wijsheid, liefde en trouw!!

© 2002 Jeugddienst Zutphen.   Laatste update: Zaterdag, 9 november 2002, 11:46