Home | Info | Nieuwsbrief | Preken | Agenda | Links | Contact | Gastenboek
Algemeen | Routebeschrijving
Informatie - Algemeen
De jeugddienst in Zutphen is een interkerkelijke samenkomst, speciaal gericht op jongeren en jong-volwassenen, en wordt oa. georganiseerd door de volgende personen:
Leiding: Olaf & Lydia ten Napel
Kernteam: Tjarko Evenboer & Marlon Warris, Matthijs Siegers en Margriet Stamhuis.


    Olaf ten Napel    
21 jaar
    Lydia ten Napel    
24 jaar

    Tjarko Evenboer    
Bijbelstudie en Woord
20 jaar
    Marlon Warris    
Aanbiddingsleiding
18 jaar

Margriet Stamhuis
Teambuilding
23 jaar
Wij belijden dat Jezus de Christus is. Dat Hij de opgestane Heer is, Gods enige weg tot vergeving van zonden. Wij geloven dat God één is en schepper van hemel en aarde. Ons doel is een opbouwende interkerkelijke samenkomst, waar tijd is voor aanbidding in Geest en in waarheid. We komen elke twee weken op zaterdag samen (zie agenda) om samen te bidden, te aanbidden en om naar Gods woord te luisteren in een praktische, alledaagse, radicale woordverkondiging. Wij stimuleren eigen onderzoek van de bijbel en willen in waarheid onderzoeken wat Gods woord (naar wij geloven) ons zegt.

Om de vier weken is de jeugddienst er op zaterdagavond (zie de agenda). Deze avonden zien er als volgt uit:
18:00-18:30
19:30
20:00
Een uur van gebed
Koffie en thee/Bidden
Begin dienst

De diensten worden gehouden in de grote zaal onder de Emmanuelkerk te Zutphen, aan de Gerard Doustraat. (zij-ingang)

© 2002 Jeugddienst Zutphen.   Laatste update: Maandag, 15 maart 2004, 21:12