Home | Info | Nieuwsbrief | Preken | Agenda | Links | Contact | Gastenboek
Index | Terug | Verder
Preek: Oordelen
door Patricia van Alen, 12 januari 2002

Lieve mensen,
Ik dank God dat ik tot jullie mag spreken.
Er zijn een aantal dingen die ik met jullie wil doornemen.

De vraag is of iedereen nog op de hoogte van het nieuwe leven is.

Joh. 3:16:
Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Weet iedereen nog wat God ons door Jezus gegeven heeft? Eeuwig leven, vrij van zonde, of........... ben je het al vergeten en verbitter je al? Ben je al begonnen met het letten op iedereen om je heen?

Jakobus 3:5:
"Een klein vlammetje kan een groot bos in brand zetten. De tong is ook zo'n vlam."

Een wereld van onrecht, ze is het lichaamsdeel dat het hele lichaam besmet. Ben je nog vervuld met Gods Geest? Stroomt dat levend water nog in jou? Of ben je zo druk met op anderen te letten dat je je tong niet meer in bedwang kan houden? Het kan misschien onschuldig lijken om je onvrede over je broeder of zuster te delen, maar in weze vervloek en veroordeel je een schepping van God.

Jakobus 4:11-12:
"Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie van zijn medechristen kwaadspreekt of oordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt die. En als u dat doet, houdt u zich niet aan de wet, maar werpt u zich op als haar rechter. Er is maar 1 wetgever en rechter. Hij die ons kan redden en ons kan laten omkomen. Wie bent u dus dat u oordeelt over uw naaste?"

Denk je daar wel eens aan als je je verwachting uitspreekt? Daar bedoel ik mee: die en die laat het werk altijd aan een ander over.... en wie kan het weer opknappen? of: ja, niet dat het mij uitmaakt, maar die en die gemeente geeft de geest van God geen ruimte.. of: vul er zelf nog maar een paar in.
En nu kun je zeggen, Ja, maar ik mag mijn mening toch geven? Ik bedoel, mag ik dan niets meer zeggen... maar de vraag is als het om mensen persoonlijk gaat, waarom zeg je het dan niet persoonlijk? En als je het al zegt, is jouw mening dan echt zo belangrijk? En waarom denk je dat dan? Is het waar wat je zegt?!

Romeinen 2:1-4:
"Maar daarom gaat u die een oordeel uitspreekt over anderen, zelf niet vrijuit, wie u ook bent. Want door over anderen te oordelen, veroordeelt u zichzelf. Door te oordelen doet u hetzelfde als zij. Wij weten dat God terecht de mensen die zulke dingen doen veroordeelt. Maar denkt u nu werkelijk aan het vonnis van God te ontkomen door rechter te spelen over anderen, terwijl u hetzelfde doet als zij."

Doe jij nooit hetzelfde? Als je b.v. kritiek hebt op personen zoals de leiders van je gemeente. Hoe vaak heb jij al iets geleid? Waarschijnlijk was dat volmaakt, omdat je anderen kunt onderwijzen hoe het moet. Zijn dingen verkeerd? Zeg het tegen de persoon die er wat aan kan doen...... GOD!
Zit het je erg dwars, zeg het dan, na gebed, tegen de persoon zelf, in rust en onderbouwd. Kun je dat niet zonder het eerst tegen anderen te zeggen? Dan..... vraag jezelf eerst af..... waarom voel ik dat zo, is mijn motief zuiver? Vraag jezelf af: roept God mij om kritiek te geven of zoek ik mijn eigen gelijk? Ben ik nederig genoeg om mijn fout toe te geven? Waar roept God je voor?
Romeinen 12:6:
"We hebben allemaal verschillende gaven zoals God ons die gegeven heeft."

Als het ons gegeven is zijn wil openbaar te maken, moeten we het doen in overeenstemming met het geloof. Wat mij opvalt, is dat God ons oproept om de volgende dingen te doen voor onze medechristenen:

Rom 12:10:
"Houd veel van elkaar als broeders en zusters. Toon respect voor elkaar en wees de ander daarin voor."

Rom 12:13:
"Lenig de nood van hen die God toebehoren en ontvang vreemdelingen gastvrij."

Rom 12:14:
"Smeek Gods zegen af over hen die u vervolgen, ja wens hen alle goeds toe in plaats hen te vervloeken."

Rom 12:16:
"Wees eensgezind. Doe niet uit de hoogte, maar blijf gewoon. Wees niet zelfingenomen."

Als je dit doet i.p.v. kritiek te uiten over de hoofden van medechristenen word je een ware zegen. Veel mensen hebben vele meningen, iedereen meent ze ook tegen anderen te moeten verspreiden. RODDEL DUS! Zo vergiftig je de gedachten van je toehoorder, die krijgt namelijk een beeld over een ander. Dit opzichzelf is ook zonde met de hoofdletter Z. als jij afgaat op wat een ander jou zegt. Want wat voor een beeld wil je dat men van jou heeft? Ben jij zo smetteloos, onbesproken van gedrag, maak jij nooit fouten? Beelden maken mensen kapot. Men is zo bang voor het beeld wat een ander kan hebben. Vele jonge mensen hebben faalangst. Angst om dik gevonden te worden of lelijk, angst om afgewezen te worden. Hoe dit kan..... ze worden geoordeeld, of oordelen zichzelf. Wees blij met jezelf en zeg niet: Ik ben dik, ik ben lelijk, ik kan niets, enz. In God door Jezus hebben we eeuwig leven. God gaf zijn Zoon voor een waardevolle prachtige schepping uit zijn eigen hand. Iedereen heeft het recht op dat afbetaalde leven. Als je jezelf oordeelt doe je afbreuk aan de prachtige schepping die je bent. In God ben je alles, kun je alles waarvoor God je schiep. Oordeel niet over jezelf. En vooral, oordeel niet, nooit meer, over een schepsel Gods. Hoe kort een rok ook is, hoe hard een stem ook klinkt, hoe gek een gezicht ook is. Als jij zo perfect bent: dank God ervoor.

Als je de schepping beledigt, dan beledig je God. (Zie Romeinen 15)
Ook als je jezelf beledigt. God wil dat we één zijn, zoek wat welgevallig is in zijn ogen. Valt er iemand, bid voor hem. Zondigt iemand, vergeef hem, iedereen heeft genade nodig. Vergeet niet: Niemand is goed, dan God alleen, val een ander dus niet te hard. Een mens kan zondigen en kwetsen. Maar indien je niet vergeeft, je bent nog zondiger. Probeer God te behagen, wees een dienaar van Hem. Als je nog mensen probeert te behagen ben je dan wel een dienaar van God?

Galaten 1:10:
"Tracht ik nu mensen voor me te winnen of God. Of probeer ik bij mensen in de gunst te komen. Als ik dat nog prebeerde, zou ik geen dienaar van Christus zijn."

Leef als een vrij mens. Door genade vrijgekocht. Kritiek hebben is van de duivel. Negatief zijn komt regelrecht van hem. Hij is de aanklager van de broeders en de zusters en wij allen zijn aan te klagen! Spreek daarom de waarheid uit over jezelf en over anderen. Wat kwaad is, is kwaad. En wat goed is, is goed. Ontdek waar God jou plaatst in het lichaam van Christus. Wat is jouw taak? Wat is jouw mening en wat is feitelijk? Bekritiseer geen persoon maar bid voor verrandering van het geheel en God zal wonderen doen in jou en anderen.

Efeze 4:25-5:2:
"Ontdoe u daarom van de leugen en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn allemaal als delen van 1 lichaam met elkaar verbonden. Als u kwaad wordt, bega dan geen zonde. Blijf niet boos tot de volgende dag, en geef de duivel geen kans. Wie een dief is, moet ophouden met stelen. Laat hij liever de handen uit de mouwen steken en eerlijk werk doen; dan kan hij ook de armen helpen. Sla geen vuile taal uit; maar zeg, waar het nodig is, iets opbouwends, iets dat de mensen die u horen goeddoet. Doe Gods heilige Geest geen verdriet, met zijn stempel bent u gemerkt voor de dag van de bevrijding. Laat alle gevoelens van wrok, drift en woede varen. Schreeuw en vloek niet, maar vermijd iedere vorm van slecht gedrag. Wees goed en hartelijk voor elkaar en vergeef elkaar zoals God u heeft vergeven in Christus. U bent de geliefde kinderen van God. Wees daarom zoals Hij; leef in liefde, naar het voorbeeld van Christus. Uit liefde heeft Hij zijn leven voor ons gegeven."
Als je weet dat je kritisch bent en God spreekt tot je, laat voor je bidden. Bidt voor vervulling met de Heilige Geest zodat je ook helder kunt zien. Laat trots varen en kom naar voren om met je te laten bidden. Kritiek op jezelf is ook niet goed, rare beelden van anderen is ook niet goed. Bekeer je door je oog opnieuw tot God te richten en leef.

Vertaling: Groot Nieuws Bijbel

(tijdens deze dienst kon je naar voren komen om voor je te laten bidden, als jij/u dat ook wilt kun je contact met ons opnemen. Alle reacties worden discreet en met respect behandeld).

© 2002 Jeugddienst Zutphen.   Laatste update: Zondag, 2 juni 2002, 15:41