Home | Info | Nieuwsbrief | Preken | Agenda | Links | Contact | Gastenboek
Algemeen | Informatief | Kerken | Fun
Links - Kerken

Evangelische Gemeente Zutphen
Hoewel de jeugddienst interkerkelijk is, komen de meeste jeugddienstbezoekers van de EGZ. Ook gebruiken wij de accommodatie van de EGZ, die beschikt over het onderste gedeelte van de Rooms-Katholieke kerk.
Jeugdkerk Vorden
Als je tussen de 12 en 16 jaar bent, dan ben je welkom in de Jeugdkerk Vorden. Elke zondagchtend van 10 tot 11 uur is er een samenkomst in de Voorde (achter de Dorpskerk in Vorden). Er wordt dan meestal hetzelfde thema behandeld als in de "gewone" dienst...
Evangelisch-Lutherse Gemeente
In Zutphen staat, midden in het winkelcentrum, een klein kerkje. Elke zondag komen daar mensen bij elkaar om er een dienst te houden, om elkaar te ontmoeten, te genieten van het elkaar weer zien...
Gereformeerde Kerk
De Gereformeerde Kerk van Zutphen-Warnsveld dateert uit het midden van de 19e eeuw. Het is een kerkgemeenschap die - ontstaan door fusies van twee kleinere kerkgenootschappen in 1892 - de laatste jaren deelt in de neergang van het ledental. Toch worden de diensten door veel mensen bezocht.
Hervormde Gemeente
De Hervormde Gemeente van Zutphen behoort tot de Nederlandse Hervormde Kerk, één van de Kerken van de Reformatie. De NH Kerk kent verschillende modaliteiten (richtingen): van vrijzinnig tot rechtzinnig. De Hervormde Gemeente van Zutphen vaart een middenkoers en kan worden gerekend tot de gemiddelde Hervormde Gemeente...

© 2002 Jeugddienst Zutphen.   Laatste update: Zondag, 9 november 2003, 13:18